O mnie

Marcin Bałczewski (ur. 1981 w Łodzi) – animator kultury, dziennikarz, fotoreporter, recenzent komiksów, autor literatury postmodernistycznej i nadrealistycznej.

Prozę publikował w „Lampie i Iskrze Bożej”, „Twórczości”, „Portrecie”, „Toposie”, „fo:pa”, „Ricie Baum”, „Pograniczach”, „Kresach”, „Arteriach”, „Frazie”, „Korespondencjach z Ojcem”, a także „Cegle”, „eleWatorze”, „Obrzeżach”, „Wyspie”, „Fabulariach”, „Wakacie”, „Techstach”, „Migotaniach, przejaśnieniach”, „Red.dzie”, „Lampie” i na stronie pisma „Opcje”.

Współpracownik pism „Zabudowa Trawnika” i „Puzdro”. Członek redakcji „eleWatora” (zajmuje się działem komiksu) oraz sekretarz „Tygla Kultury”. Nominowany do nagrody Fundacji Kultury „Promocja najnowszej literatury polskiej” (2007 i 2008). Autor trzech książek prozatorskich: W poszukiwaniu straconego miejsca (Łódź, 2002), Malone (Szczecin, 2010) oraz Ewa Morales de Nacho Lima (Szczecin, 2013). Stypendysta Dagny Willi Decjusza (2011), MKiDN „Młoda Polska” (2013) oraz Miasta Łodzi w kategorii literatura (2015). Mieszka w Łodzi.

Prekursor działań łączących literaturę i internet, m.in. założyciel pierwszego w Polsce portalu prozatorskiego (Forum Prozatorskie), współorganizator zlotów autorów internetowych, pomysłodawca i wydawca antologii literatury umieszczanej w internecie.

Jako dziennikarz współpracował z wieloma pismami, był również pierwszym redaktorem naczelnym (liderem lokalizacji) MM Mojego Miasta Łódź. Fotografie jego autorstwa pojawiały się m.in. w „Dzienniku Łódzkim Polska The Times”, „Gazecie Wyborczej”, „Kronice miasta Łodzi”, „Kwartalniku Artystyczno-Literackim Arterie”, „Tyglu Kultury”, „Dwutygodniku”, w programach TVN, TVN Style oraz serwisach „MMLodz”, „DDLodz” i „Plaster Łódzki”.

Publikacje książkowe:

– W poszukiwaniu straconego miejsca, Zespół Warsztaty Literackie WSHE, Łódź 2002. ISBN 83-87814-66-0
– Malone, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2010. ISBN 978-83-60881-68-2
– Eva Morales de Nacho Lima, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2013, ISBN 978-83-63316-41-9

Działalność animacyjna

Pomysłodawca wielu akcji animacyjnych na terenie Łodzi, między innymi przeglądu muzycznego „Łódzka Noc Muzyki”, a także serwisu „Plaster Łódzki”. Nominowany do nagrody „Punkt dla Łodzi” (2010, 2011 i 2014). Za działalność artystyczną i animacyjną laureat nagrody Prezydenta Miasta Łodzi (2010). Jeden z inicjatorów i koordynator obchodów Roku Tuwima w 2013. Dyrektor biura organizacyjnego Festiwalu Puls Literatury, współautor projektów i koordynator Pulsu Języka[4] oraz Forum Młodej Literatury.

Leave your comment